Palvelut

RSI Solutions Oy on innovatiivinen kumppanisi:

 • Sulautettujen järjestelmien suunnittelu – kaupallisista tuotteista teollisiin ja sotilas-, avaruusjärjestelmiin
 • Arkkitehtuuri-, elektroniikka- ja SW-suunnittelu sekä sulautettujen järjestelmien testaus ja verifiointi
 • Joustava projektitoiminta pienistä tehtäväksiannoista laajoihin projekteihin
 • Laaja kokemus kymmenistä eri teknologioista
 • Protoilu ja testaus
 • Protoilusta alihankintaan (linkki alihankkijoihin ja valmistukseen)

Sulautetut järjestelmät

 • Systeemimäärittely
 • Soveltuvuustutkimus, vaatimusmäärittely
 • Arkkitehtuuri- ja systeemitason suunnittelu

HW suunnittelu

 • Digitaali- ja analogiasuunnittelu, HDL (FPGA, CPLD, ASIC, IP)
 • Kytkentäkaaviot, PCB
 • DFT, simulaatiot ja analyysit

SW suunnittelu

 • Low-level SW, BSP, BIOS, RTOS, Linux, File systems
 • Integrointi HW:n kanssa (Assembly, C)

Verifiointi

 • Suunnittelu & hyväksyntäkatselmoinnit
 • Testaus, debuggaus, analyysit

Laadunhallinta ja Luotettavuus

 • Katselmoinnit (schematic, PCB, Assembly, C & VHDL, dokumentoinnit)
 • Simulaatiot (esim. ModelSim, PSPICE)
 • Analyysit (PSA, FMECA, WCA, säteily, lämpö)
 • Testaus (verifiointimatriisit, DFT, EMC)
 • Raportointi
 • Kattava ja jäljitettävä suunnitteludokumentaatio

Konsultointi

 • Kustannusoptimointi, DFT, valmistettavuus
 • Ongelmanratkaisu
 • Sparraus ja uusien ideoiden hakeminen
 • Prosessien kehitys
 • IPR konsultointi, kilpailija-analyysit
RSI Solutions